Staff
 

Producer

 

 

 

 

Art Director

Chief Designer

 

Designer

 

 

Copy Writer

Nao Ichinokura

Tomoko Komiya

Yukio Fujiwara

Hiroshi Inoue

Fusako Chikaki

Yumiko Kiminami

Hideyuki Iizuka

Yuji kanou

Yuichi Nomoto

Chiyo Kameya

Kaina ishigaki

Itaru Kageyama

  Back to Top      
  Copyright©2006 45inc. All Rights Reserved.